Na-service

Het wettelijk verplichte onderhoud

De Vlaamse regering heeft een nieuw besluit goedgekeurd die het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming of voor aanmaak van sanitair warm water regelt.
Naast verwarmingsinstallaties op stookolie moeten toestellen op aardgas en vaste brandstoffen nu ook regelmatig onderhouden worden.
Lees meer: Het wettelijk verplichte onderhoud
 

De verwarmingsaudit

een nieuwe verplichting in Vlaanderen

De wetgever legt aan iedere exploitant van een verwarmingsinstallatie van 15 jaar of meer een eenmalige, verplichte, verwarmingsaudit op. Deze verplichting is onderhevig aan strenge voorwaarden waarvan wij U hierna enige toelichting verstrekken.
Lees meer: De verwarmingsaudit
 
 

Ons ECO-SERVICECONTRACT

Zoals u kan vaststellen zijn het “onderhoud” en de “verwarmingsaudit” wettelijk verplicht en dienen ze beide uitgevoerd door Erkende Technici dewelke u de nodige attesten en rapporten dienen te overhandigen.

Daarom stelt 2B|ECO bvba U zijn ECO-SERVICECONTRACT voor:
Lees meer: Ons ECO-SERVICECONTRACT