De verwarmingsaudit

een nieuwe verplichting in Vlaanderen

De wetgever legt aan iedere exploitant van een verwarmingsinstallatie van 15 jaar of meer een eenmalige, verplichte, verwarmingsaudit op. Deze verplichting is onderhevig aan strenge voorwaarden waarvan wij U hierna enige toelichting verstrekken.

Waarom?

Naast een algemeen onderzoek van de staat van uw installatie zal de Erkend Technicus Verwarmingsaudit u de nodige tips voor verbetering van uw installatie geven. Door deze tips te volgen geeft u uw installatie een verjongingskuur die moet leiden tot een optimale verbranding, lager verbruik en een langere levensduur.

Wanneer?

Installaties die ouder zijn dan 15 jaar moeten een verwarmingsaudit krijgen. Indien uw installatie nu al 15 jaar oud is, dan moest de audit vóór 1 januari 2010 gebeuren. Uiteraard leveren onze diensten ook auditverslagen af na deze datum en voor installaties dewelke niet origineel door onze diensten werden geleverd of geplaatst.

Door wie?

Hiervoor moet u een 'Erkend Technicus Verwarmingsaudit' aanspreken. De servicediensten van 2B|ECO bvba bieden u deze service op eenvoudig verzoek uwentwege.

Wat krijgt u?

De erkend technicus van 2B|ECO bvba zal een onderzoek doorvoeren op locatie en u een, gecertificeerd, auditrapport bezorgen. Dit rapport van 2B|ECO bvba geeft u een helder en duidelijk zicht op uw installatie zonder teveel technisch vakjargon. Aansluitend een overzicht van aanbevelingen en verbetermaatregelen om uw verwarmingsinstallatie te optimaliseren.

Zoals u kan vaststellen is de “verwarmingsaudit” wettelijk verplicht en dient  uitgevoerd te worden door Erkende Technici dewelke u de nodige attesten en rapporten dienen te overhandigen.
Daarom stelt 2B|ECO bvba U zijn ECO-SERVICECONTRACT voor.