Het BVBA 2B|ECO Internet Privacy Beleid

De BVBA 2B|ECO respecteert uw recht op privacy.
Hieronder wordt ons Privacy Beleid beschreven. Er wordt samengevat welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze eventueel zouden kunnen gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden tevens beschreven..

Informatie verzamelen

De BVBA 2B|ECO zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mailcorrespondentie verstrekt. Wij zullen algemene informatie verzamelen (zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt) om onze website te verbeteren en beter tegemoet te komen aan uw wensen.

Het gebruik van informatie

Vooraleer wij persoonsgegevens verzamelen, zullen wij een verklaring geven over het mogelijk gebruik van deze gegevens uitleggen. De persoonsgegevens die u aan de BVBA 2B|ECO verstrekt, zal de BVBA 2B|ECO gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over de BVBA 2B|ECO producten of diensten te bezorgen of uw bestellingen bij de BVBA 2B|ECO op te volgen. De BVBA 2B|ECO kan daarbij gebruik maken van daartoe gemachtigde derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens. Als u elektronisch persoonsgegeven aan de BVBA 2B|ECO hebt verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, contacteer ons dan op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven..

Kinderen en ouders

De BVBA 2B|ECO heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder van het kind of de wettelijke voogd. Kinderen jonger dan dertien jaar zouden enkel met uitdrukkelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens aan de BVBA 2B|ECO mogen versturen. Indien nodig zal de BVBA 2B|ECO de kinderen de opdracht geven om geen persoonsgegevens te versturen. Als uw kind al persoonsgegevens heeft verstuurd en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kunt u ons contacteren zoals hierboven beschreven werd en de BVBA 2B|ECO zal alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Andere belangrijke informatie

De BVBA 2B|ECO website kan links naar andere sites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. . Bovendien kunnen sommige van onze websitepagina's 'cookies' bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u 'herkent' als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerde opdat zij geen 'cookies' zouden accepteren of u zouden verwittigen als er eentje naar u werd verstuurd.

Het kan noodzakelijk zijn - indien het wordt vereist door de wet of bij gerechtelijke of administratieve onderzoeken - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

De BVBA 2B|ECO behoudt zich het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina's weergeven.